• ฟิล์มเคลือบเย็น 8 นิ้ว
  600.00 ฿
 • เครื่องเคลือบ 50 นิ้ว
  10,900.00 ฿
 • ฟิล์มเคลือบเย็น 32 นิ้ว
  2,900.00 ฿
 • ฟิล์มเคลือบเย็น 18 นิ้ว
  1,650.00 ฿
 • ฟิล์มเคลือบเย็น 32+18 นิ้ว
  4,000.00 ฿
 • ฟิล์มเคลือบเย็น 50 นิ้ว
  4,000.00 ฿
 • ฟิล์มเคลือบเย็น 25 นิ้ว
  2,000.00 ฿
 • ฟิล์มเคลือบเย็น 14 นิ้ว
  1,450.00 ฿
 • ฟิล์มเคลือบเย็น 11 นิ้ว
  800.00 ฿
 • เครื่องเคลือบเย็น 100 CM
  6,990.00 ฿
  9,000.00 ฿  (-22%)
 • เครื่องเคลือบเย็น 70 CM
  4,990.00 ฿
  7,500.00 ฿  (-33%)
 • เครื่องเคลือบเย็น หน้ากว้าง 12 นิ้ว
  2,199.00 ฿
  2,500.00 ฿  (-12%)