เกี่ยวกับเรา

บจก.ลายไทยกรอบรูป ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ได้เริ่มทำกรอบรูปตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 

โดยได้เริ่มจากการทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์แบบเคลือบรูปติด  เราได้มีการพัฒนามาเป็นกรอบรูปวิทยาศาสตร์แบบถอดเปลี่ยนรูปได้เป็นรายแรก และทำกรอบไม้ตัด จากการที่เราได้มาทำกรอบรูปเราได้มีการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงพัฒนาและทำให้ธุรกิจกรอบรูปได้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปหลายๆ อย่างมากมาย จึงนับได้ว่าเราเป็นผู้เริ่มต้น  ในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงธุรกิจ-กรอบรูปภายในประเทศหลายอย่างจริงๆ นอกจากกรอบรูปแล้ว เรายังได้นำอุปกรณ์ในการทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์มาบริการให้กับผู้ที่ทำกรอบรูปด้วย การขายอุปกรณ์วัตถุดิบของเราก็ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเช่นกัน อาทิเช่น เราได้เป็นผู้เริ่มต้นนำเอาผ้าทองและ PVC ลายไม้มาเคลือบกาวและซอยแบ่งตามขนาดเพื่อสะดวกในการใช้เป็นรายแรก และ ต่อมาจึงได้เป็นผู้เริ่มต้นนำแผ่นไม้ MDF มาปะกระดาษลายหลังเป็นรายแรก เพื่อให้ผู้ที่นำไปใช้สะดวกสบายยิ่งขึ้น และเมื่อ พ.ศ.2540 เราจึงได้คิดออกแบบขาตั้งพลาสติกและแผ่นฝาหลังกรอบรูปที่เป็นพลาสติกเป็นรายแรกอีกเช่นกัน เพื่อความสวยงามและคงทน เราได้คิดพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เราได้พัฒนากรอบรูปให้มีรูปแบบหลากหลาย  ต่อมาบริษัทฯได้ผลิตกรอบรูปเพิ่มขึ้น  จากกรอบรูปวิทยาศาสตร์มาเป็นกรอบไม้จริง, กรอบหลุยส์, กรอบสถาบัน, ไม้เส้นกรอบรูป และอุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องจักร, วัตถุดิบสำหรับทำกรอบรูปไว้เพื่อบริการรับใช้ลูกค้าทุกท่านด้วยความเป็นกันเอง

มีบางคนถามว่าทำไมถึงชื่อ บริษัท ลายไทยกรอบรูป จำกัด ก็ขอบอกว่าที่มาของชื่อลายไทยก็เพราะชอบลายไทย และ ต้องการให้คนไทยอนุรักษ์ลวดลายไทย ซึ่งเป็นของคนไทยมาอย่างช้านาน ตลอดจนนิยมชมชอบของที่เป็นของคนไทย และเพื่อให้ลายไทยและของไทยๆ อยู่คู่คนไทยไปตลอดกาล  ขอให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งสำหรับทางเลือกในการตกแต่งสถานที่ของท่าน เพื่อเพิ่มความสวยงาม ดูดีและมีคุณค่าให้กับสถานที่ของท่านยิ่งขึ้นกว่าเดิม